2e graad

iDevice Vraag-pictogram 1 Voetganger

Wat is correct?

  
Ik moet gebruikmaken van een zebrapad om de rijbaan over te steken.
Om de rijbaan over te steken, moet ik gebruikmaken van het zebrapad als het op minder dan 30 meter van me ligt.
Ik moet alleen gebruikmaken van een zebrapad als er bestuurders van motorvoertuigen naderen.

iDevice Vraag-pictogram 2 Vrije tijd

Wat is correct?

  
Ik rijd met het skateboard op de stoep.
Ik stap naar het skatepark om er te skateboarden.
Ik rijd op mijn skateboard rechts op de rijbaan.

iDevice Vraag-pictogram 3 Het openbaar vervoer

Wat is correct?

  
Infopunt.
Een omgekeerd uitroepteken: let op voor zakkenrollers.
Wachtzaal waar je infoborden vindt.

iDevice Vraag-pictogram 4 Oversteken

Wat is correct?

  
Ik steek de rijbaan over voor de bus.
Ik steek de rijbaan over als de bus uit het zicht is.
Ik steek de rijbaan over achter de bus.

iDevice Vraag-pictogram 5 Fietsgedrag
Wat is correct?
  
Hier mag ik niet fietsen.
Hier mag ik fietsen.
Hier mag ik alleen fietsen op een kinderfiets.

iDevice Vraag-pictogram 6 Verbodsborden

Wat is correct?

  
Ik ben verplicht om op dit fietspad te rijden.
Het is verboden om hier te fietsen.
Als het fietspad berijdbaar is, moet ik erop fietsen.

iDevice Vraag-pictogram 7 Voorrangsborden

Wat is correct?

  
Op dit kruispunt pas ik de voorrang rechts toe.
Ik ben verplicht om rechtdoor te fietsen.
Aan dit kruispunt heb ik als bestuurder van een voertuig voorrang.

iDevice Vraag-pictogram 8 Fietsoversteekplaats

Wat is correct?

  
Als fiets(st)er heb ik hier geen voorrang.
Aan een FOP heb ik altijd voorrang op de bestuurders die naderen.
Als fiets(st)er heb ik hier alleen voorrang op bestuurders van vrachtwagens.

iDevice Vraag-pictogram 9 Wegmarkeringen

Wat is correct?

  
Ik fiets hier op een fietspad.
Hier fiets ik op een fietsstrook.
Ik fiets hier op een fiets-suggestie-strook.

iDevice Vraag-pictogram 10 Aan het kruispunt

Wat is correct?

  
In deze situatie moet ik stoppen.
Als ik het wil, mag ik stoppen.
Ik mag het kruispunt oprijden.