1 Ik ken deze woorden

iDevice-pictogram Ik ken ...
Vul het passende cijfer in.
1 nederzetting 2 hut 3 Latijn
4 binnenplaats 5 villa 6 wasbordje
7 kasteel 8 archeologen 9 ridderzaal
10 historicus 11 wapenkamer 12 bronnen
13 leem        
In de 14e eeuw woont de landheer in een ...
De Romeinse jongen Claudio woont in de 2e eeuw na Christus in een ...
De mensen die zoeken naar overblijfselen van het verleden noemen we ...
Mensen hebben altijd getekend, geschilderd en beelden gemaakt. Ook die vertellen ons van alles over de geschiedenis. We noemen dat ...
Een soort klei waarmee de wand van een hut wordt ingesmeerd.
In het kasteel worden de wapens bewaard in de ...
De Romeinse jongen Claudio leert lezen en schrijven op een ...
Iemand die de geschiedenis onderzoekt. Hij gaat na of verhalen uit het verleden feiten of meningen zijn.
Daar ontvangt de kasteelheer zijn bezoek. Hij houdt er grote feesten.
Woning uit de 5e eeuw voor Christus gemaakt van hout, leem of klei met een rieten dak.
Een heel oude Romeinse taal is het ...
In de 5e eeuw voor Christus leven en werken de mensen in een ...
In het kasteel is er op de ... een grote waterput.