4 Afval een milieuprobleem

Afval ...
Afval is een milieuprobleem geworden. Kruis aan wat juist is. Meerdere antwoorden mogelijk.
De afvalberg wordt groter.
In Europa is de Vlaming een van de beste sorteerders van afval.
We produceren het meest gft afval per jaar.
Recycleren spaart grondstoffen en energie.
Vroeger was er nog meer afval.
Tegenwoordig is het altijd goedkoper om iets weg te gooien dan het te laten herstellen.iDevice-pictogram Grafiek afval
Vul de cijfers in! In de tabel in handboek kan je aflezen hoeveel kg afval per inwoner wordt geproduceerd. Probeer eens in te vullen zonder te kijken.

textiel

metaal

groente-, fruit- en tuinafval

oud papier en karton

verpakkingsglas

elektrische apparaten

klein gevaarlijk afval