1 Kennen begrippen

Biotoop
Wat past bij een biotoop? Meerdere antwoorden mogelijk. Lees feedback.
Mensen en dieren leven samen in een biotoop.
Een levensgemeenschap waar dieren en planten samen voorkomen.
Dieren en planten zijn afhankelijk van elkaar. Ze leven samen met elkaar
Planten en dieren staan niet in verband met elkaar.
Dieren en planten hebben elkaar op de een of andere manier nodigiDevice-pictogram Voedselweb, voedselpiramide, voedselketen
Vul in: voedselweb, voedselketen en voedselpiramide.
graan →
veldmuis → buizerd  
 
graan → veldmuis → buizerd → buizerd → kikker → insect → plant
             

Voor een goed evenwicht in de natuur zijn er steeds voldoende eters en
prooien zijn. Dat wordt voorgesteld in een .

Vul in: 1, 2 of 3

muizen

torenvalk

graan

Als één laag uit de verzwakt of verdwijnt, wordt het samenleven van de planten en de dieren verstoord.

  

iDevice-pictogram Planteneter, vleeseter en alleseter
Zet een kruisje X of een streepje -.
everzwijn bosmuis
hermelijn

zaden

kleine vogels

kikkers

granen

kleine zoogdieren

zaden

kleine vogels

kikkers

granen

kleine zoogdieren

zaden

kleine vogels

kikkers

granen

kleine zoogdieren

alleseter vleeseter

planteneter

alleseter vleeseter

planteneter

alleseter vleeseter

planteneter

  

iDevice-pictogram Kringlopen in de natuur
Deze biotopen ken je. Noteer de passende naam.

Kies uit: bos, weide, stad, heide, strand, rivier, vijver.


Voor de invuloefening kies uit: vos, alleseter, levensgemeenschap, afhankelijk, voedsel, meerdere, vlees, planten, veldmuis, regenworm, samenleven.

Een biotoop is een waarin planten en dieren .

Ze zijn van elkaar. Elk dier in de levensgemeenschap heeft zijn favoriete .

Hij eet verschillende dingen. Een plant of dier kan voor dieren als voedsel dienen.

Een planteneter eet voornamelijk . Voorbeelden daarvan zijn: en konijn.

Een vleeseter eet voornamelijk . Voorbeelden daarvan zijn: en sperwer.

Een eet zowel planten als vlees. Voorbeelden: en fazant.