8 Broeikaseffect / gevolg

Opwarming aarde
Kruis aan wat juist is. Feedback lezen. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel.
Zonder broeikaseffect is er geen leven op aarde mogelijk.
Het broeikaseffect werkt als de ruiten van een serre.
Gassen houden de zonnewarmte vast.
Het klimaat verandert traag.
Er komen te veel gassen in de atmosfeer. Daardoor wordt het effect versterkt.Broeikaseffect ...
Goed nadenken ! Feedback lezen !


De natuur past zich aan aan de klimaatsverandering.

Waar Niet waar     


Het bekendste broeikasgas is CO2 (koolstofdioxide): het komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Waar Niet waar     


De laatste jaren komen er steeds minder broeikasgassen in de atmosfeer terecht.

Waar Niet waar     


We kunnen de klimaatverandering niet stoppen, we kunnen wel de gevolgen ervan beperken.

Waar Niet waar