7 Indeling dieren / planten

iDevice-pictogram Gewervelde dieren
Toon afbeelding 1  voorn
1 voorn
Toon afbeelding 2 boomkikker
2 boomkikker
Toon afbeelding 3 konijn
3 konijn
Toon afbeelding 4 bonte specht
4 bonte specht
Toon afbeelding 5 adder
5 adder
Toon afbeelding 6 fazant
6 fazant
Toon afbeelding 7 hert
7 hert
Toon afbeelding 8 hagedis
8 hagedis
Toon afbeelding 9 alpensalamander
9 alpensalamander
Toon afbeelding 10 baars
10 baars
Toon afbeelding geraamte
geraamte
Toon afbeelding geraamte
geraamte
iDevice-pictogram Kenmerken gewervelde dieren
Kijk naar de afbeeldingen. Vul de afkortingen in. Kies de juiste afkorting uit de tabel.

 

ZO zoogdieren VI vissen AM amfibieën
RE reptielen
VO vogels
huid SC schubben NA naakt/slijm
HA haren
VE veren
lichaamstemperatuur C constant
W wisselend
ademhaling LO longen
KI kieuwen
HL huid/longen/kieuwen
leefmilieu
LWA land/water

WAT water

LAN land

LWL land/water/lucht

LAL land/lucht

voorplanting EI eieren LE levende jongen
EL eieren/levende jongen

naam soort
huid
lichaamstemperatuur
ademen
leefmilieu voorplanting
voorn
kikker
konijn
adder
fazant

 

  

iDevice-pictogram Mos, varen of zaadplant
Vul in: S sporenplanten (= varen, paddenstoelen ...) - M mos - Z zaadplant.