3 Zien op de kaart ...

iDevice-pictogram natuurkundige - staatkundige - thema
Toon afbeelding 1
1
Toon afbeelding 2
2
Toon afbeelding 3
3
iDevice-pictogram Welke kaart?
Bekijk de kaartjes. Als je erop klik, vergroten ze. Ze zijn genummerd van "1 tot 3". In de eerste kolom vul je in: 1, 2 of 3.

In de tweede kolom vul je in: N = natuurkundige kaart, S = staatkundige kaart, T = themakaart

Welke kaart gaat over de jaarlijkse neerslag in Europa? Het is een: kaart
Welke kaart gaat over het reliëf in België? Het is een: kaart
Welke kaart gaat over België en zijn buurlanden?
Het is een: kaart