10 Het kompas

iDevice-pictogram Aan de slag met het kompas.
Nummer de stappen in de juiste volgorde.

Wacht tot de naald stil hangt.

De windroos wijst nu de juiste windrichtingen aan.

Draai de kompasdoos tot N onder de gekleurde naaldpunt valt.

Leg het kompas horizontaal op een vlakke ondergrond.