Kameleon

De Leraarskamer

De Leraarskamer is de gratis portaalsite voor de methodes van het Basisonderwijs van Die Keure. Onmisbaar voor elke leerkracht die met Kameoleon werkt.

Je vindt hier…

  • gratis downloads bij je methodes: oplossingen, handleidingen, powerpoints, toetsen, actualessen, doelenplanner, …

  • wedstrijden, nieuws en andere weetjes

  • tips & tricks

Klik door naar De Leraarskamer en ontdek het volledige aanbod!

Deze leraarskamer is enkel toegankelijk voor gebruikers van de methodes van uitgeverij Die Keure Educatief. Inloggen kan met de schoolcode die je ontving bij aankoop van de lesmethode. Nog geen toegangscode? Mail naar leraarskamer@diekeure.be.

Twee toepassingen in de leraarskamer

De toetsnormering

In dit systeem breng je jouw toetsresultaten in van enkele vooraf bepaalde spellingtoetsen. Het systeem verrekent jouw klasscore in percentielen en plaatst jouw resultaat tussen die van alle andere deelnemers aan de toetsnormering. Zo heb je meteen een externe norm om jouw resultaten af te meten tegenover die van een grote groep. Het is de bedoeling om dit systeem stapsgewijs uit te breiden naar andere taaldomeinen, en zelfs andere methodes.

De vraagbak

Hier kun je een specifieke vraag over taalbeschouwing of spelling kwijt. De kameleonauteurs van deze taaldomeinen antwoorden je zo vlug en duidelijk mogelijk. Zij leggen met jullie vragen ook een FAQ-lijst aan.

top