Kameleon

Leraarskamer

Twee toepassingen in de leraarskamer

De toetsnormering

In dit systeem breng je jouw toetsresultaten in van enkele vooraf bepaalde spellingtoetsen. Het systeem verrekent jouw klasscore in percentielen en plaatst jouw resultaat tussen die van alle andere deelnemers aan de toetsnormering. Zo heb je meteen een externe norm om jouw resultaten af te meten tegenover die van een grote groep. Het is de bedoeling om dit systeem stapsgewijs uit te breiden naar andere taaldomeinen, en zelfs andere methodes.

De vraagbak

Hier kun je een specifieke vraag over taalbeschouwing of spelling kwijt. De kameleonauteurs van deze taaldomeinen antwoorden je zo vlug en duidelijk mogelijk. Zij leggen met jullie vragen ook een FAQ-lijst aan.

Naar de leraarskamer!

Als je hier klikt kom je in de leraarskamer terecht.

Eerstdaags ontvangt iedere school die met Kameleon werkt, een brief waarin je de toegangscode voor de leraarskamer zult terugvinden.

top